Реформаторски блок

Доц. Атанас Щерев : Моите ангажименти при евентуалното ми избиране за общински съветник в София

  1. Общинско здравеопазване:

Подходът за организиране на здравеопазването в град София трябва да бъде основан на комплексност на предоставяните грижи от лечебните заведения с подобряване на достъпа на гражданите до медицински дейности. Тази цел може да бъде постигната чрез сключване на договори за публично-частни партньорства, чрез концесиониране на дейности между лечебни заведения и чрез създаване на общински грантове по различни здравеопазни проблеми, включително и за профилактични дейности. Освен общинско финансиране трябва да се търси активно използване на европейските програми в здравната сфера.

 

  1. Екология в столицата:

Едва ли има жител на столицата, който да не е наблюдавал при влизане в София от различни подходи, мръсния въздух и пелената от смог, която се стеле над софийското поле. Онези, които са посещавали различни европейски градове вероятно също са сравнявали чистотата на реките, преминаващи през тях, с тази на реките и каналите, пресичащи столицата. Проблемите на екологията никога не трябва да бъдат пренебрегнати, независимо от свършеното до момента. Борбата за по-здравословни условия на живот трябва да продължава непрекъснато и ежедневно. При своята бъдеща работа като евентуален общински съветник в тази задача се надявам, че ще мога да разчитам на тясна координация с Парламентарната комисия по околна среда и води, в която е член доц. Борислав Великов. Радвам се, че в своята дейност по проблемите на екологията в столицата ще мога да разчитам на неговия опит и познания като експерт в областта на опазването на околната среда и чистота на водите.

 

  1. Ромско население в София:

Проблемите, свързани с образованието здравеопазването, безработицата, социализацията и грижата за малките деца при ромския етнос в столицата изисква сериозно внимание. Голям е броят на програмите, конференциите и работата, извършвана за интеграция на ромското население у нас. Въпреки това ситуацията в тази общност и по специално положението на ромските деца, тяхната повишаваща се социална изолация и опасността от превръщането им в непълноценни, непроизводителни и неконкурентоспособни членове на обществото, изискват нарастващи грижи за тяхната реална социализация и интеграция. Само така можем да постигнем в перспектива една осезателна промяна, която да бъде от полза за цялото ни общество.

 

  1. Престъпността в столицата:

Престъпността е сериозен проблем в цялата страна и в частност в най-големия български град – София. Тук са нужни мерки в две посоки.  На първо място, оптимизиране на работата на Общинската полиция. Убеден съм обаче, че единствено с наличния полицейски състав не могат да се разрешат проблемите на сигурността и реда в столицата. На помощ тук трябва да дойде регламентиране на гражданска активност и широко участие на гражданите. Всяко развито западно общество поема своята отговорност в посока на следене и превенция на противообществени действия и дейности в помощ на правоохранителните органи.

 

  1. Организация на движението и паркирането в София:

Това е комплексна група от проблеми, изискващи широка обществена дискусия с участие на всички заинтересовани граждански и институционални страни. Паркирането по централни булеварди, а също така и във второстепенните пътни артерии в централната част и кварталите на столицата, затруднява изключително много нормалното придвижване в града. На свой ред организирането на нови паркинги в неусвоени пространства би отнело от зелените площи на столицата. Поради тази причина трябва да се потърсят нови решения и те според мен трябва да са в посока на урегулиране на парцели от страна на общината и отстъпването им на квартални граждански обединения или частни компании за строителство на подземни паркинги със запазване на зелени пространства на повърхността.

 

  1. Безстопанствени животни в града:

Проблемът с големия брой бездомните кучета в София все още остава нерешен въпреки изразходваните значителни средства и организираните програми. Нужно е по хуманен начин да бъде ограничен до минимум броя на безстопанствените животни в града, за да се гарантира както здравето и безопасността на столичани, така и модерният и европейски облик на столицата.

 

  1. Запазването на културно-историческото наследство в София:

Нашата столица е древен град и нейната история се намира основно под земята, където все още стоят неразкрити много исторически артефакти и археологически паметници. Много добре се знае, че при строежи и ремонти в града при изграждане на транспортни и други съоръжения много често се прикриват археологически находки с цел да не се забавя строителството. В допълнение все още има възможност за организирано „изчезване“ и прехвърляне през граница на открити у нас, но непредставени пред институциите, артефакти. Опазването на историческото и археологическо богатство на столицата ще покаже древния облик на нашия град и ще спомогне за превръщането му в притегателна туристическа дестинация. Това ще ни нареди сред големите европейски столици, гордеещи се със своята история и културно наследство.

 

Всички описани проблеми би трябвало да търсят решение в тясна колаборация между специализираните комисии в Столичния общински съвет и ресорните парламентарни комисии. В София живеещи постоянно и приходящи са близо 2 млн. души, което съставлява близо 1/3 от населението на България. Много често проблемите на столицата се преплитат с национални проблеми, които могат да се решат само със законово регламентиране на централно ниво. Това ме кара да мисля, че такава регулярна съвместна дейност ще повиши ефективността и устойчивостта на предприетите мерки от Общинския съвет в София.

 

Поглеждайки назад трябва да признаем, че столицата ни се променя в положителна посока непрекъснато. Особено в последните години има голям напредък, за да може София все повече да прилича на един истински европейски град. Без да омаловажаваме свършеното и постигнатото до момента, нека да си дадем сметка, че всеки от нас със своя жизнен и професионален опит може да допринесе за решаване на наличните и възникващи всеки ден проблеми в живота на хората в големия град. Бих искал както ръководството на града и общинските съветници, така и всички жители на нашата столица по един или друг начин да бъдат включени в дейности за растежа и развитието на столицата.

 

Смята се, че преди столетия император Константин Велики е казал „Сердика, това е моят Рим.“ Много бих желал днес всеки софиянец да каже „София, това е моят град“ с ясното разбиране, че собствеността изисква непрекъснати грижи!

 

 

Покажи още

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Вие използвате Adbocker

Моля, изключете Adblocker-а си за настоящия сайт.