Новини

Говорителят на ЦИК: Няма да допуснем Костинброд 2

Ще „помрачи” ли евровотът абитуриентските балове, както и честванията около Празника на славянската писменост и култура – 24 май, когато е и денят за размисъл? Ще използва ли ЦИК за разяснителна кампания Фейсбук и останалите социални мрежи? На тези и други въпроси отговаря в интервю за „Монитор“ говорителят на ЦИК Александър Андреев.

Визитка:
Роден е на 15 септември 1967 г. в София
Доктор по международно частно право към НБУ
Адвокат по професия
Член на ЦИК от 2007 г. насам
Избран е за говорител на ЦИК от квотата на БСП

– Г-н Андреев, Народното събрание продължава да държи отворен въпроса за състава на Централната избирателна комисия (ЦИК), като предстои приемането на нови промени в Изборния кодекс. Тази несигурност и политическите спорове затрудняват ли работата ви?
– Политическото противоборство в Народното събрание по никакъв начин не може да повлияе върху текущата работа на Централната избирателна комисия. Тя е конституирана и встъпила в своите функции от 21 март и работи по процеса на подготовка и организация на изборите за Европейски парламент. При положение, че бъде прието някакво изменение на Изборния кодекс с внесените предложения, биха могли да настъпят промени в състава на ЦИК. Това обаче също не би могло да попречи на произвеждането на изборите.

– 15 дни по-малко имате за организация на вота в сравнение с практиката отпреди. Има ли опасност от хаос?
– Няма такъв проблем и такава опасност. ЦИК работи съгласно сроковете, предвидени в закона и приетата хронограма, и е организирана в съответните работни групи, за да може максимално бързо и своевременно да се решават въпросите, свързани с организацията и подготовката на изборите.

– Един от кратките срокове е този за регистрация на партиите и коалициите – до 9 април. Не са ли малко оставащите дни за това?
– Не смятам, че ще бъдат малко. По стария Изборен кодекс условията за регистрация пред политическите субекти бяха доста по-тежки. Например в момента се изискват 2500 подписа на избиратели, които подкрепят съответната регистрация. Това е сериозно облекчение, защото събирането им ще отнема доста по-малко време в сравнение с необходимите преди 7000 подписа. Що се отнася до работата на ЦИК, ние имаме готовност да регистрираме всички партии, коалиции и инициативни комитети, които дойдат, заявят желание за това и отговарят на условията. Така или иначе, тази организация вече е създадена в ЦИК.

– Ще „помрачи” ли евровотът абитуриентските балове, както и честванията около Празника на славянската писменост и култура – 24 май, когато е и денят за размисъл? Въпросът бе зададен от министъра на образованието Анелия Клисарова, която е изпратила и писмо до ЦИК?
– По отношение на абитуриентските балове – въпросът опира до правомощията на кмета, който по силата на Закона за местното самоуправление и местната администрация е длъжен да отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби в деня преди изборите и на самите избори. Това не влиза в компетентността на ЦИК.

– Какво точно могат да направят кметовете?
– ЦИК не е компетентна да взема решения или да тълкува закона за конкретните правомощия на кметовете, но те би трябвало да преценят дали празнуването на абитуриентските балове би нарушило реда в предизборния ден, или не. Те са хората, които трябва да решат поставения проблем.
Въпросът с честванията на 24 май, участието на политически лица в тях и дали това би могло да съставлява евентуално форма на предизборна агитация, не е разглеждан в ЦИК, защото не е и поставян. Аз поемам ангажимента да го внеса за разглеждане, за да се вземе решение. Но така или иначе, в Изборния кодекс достатъчно ясно е формулирано какво е предизборна агитация.

– В каква посока ще съсредоточите усилията си по разяснителната кампания? Какви инициативи ще се предприемат?
– В ЦИК има специализирана работна група, която се занимава с този въпрос. В момента в нея се обсъжда цялостен пакет от мерки и подходящи начини, по които избирателните права да бъдат доведени до знанието на гражданите по най-разбираемия за тях начин. Цялостната концепция за разяснителна и информационна кампания на ЦИК следва да бъде обсъдена в най-скоро време и да се вземат конкретни решения по предложените способи, които ще помогнат да проведем ясна и разбираема кампания.

– Смятате ли да използвате за целта Фейсбук и останалите социални мрежи? В момента страницата на ЦИК там е „замръзнала” и не се публикува нищо.
– В момента е „замръзнала”, защото пред ЦИК стоят кратки срокове за вземане на принципни решения, които са от значение за провеждането на изборите, и вниманието ни е насочено изцяло към това. При всички случаи обаче ЦИК ще продължи да използва социалните мрежи, за да може да доведе до знанието на избирателите основните им права и начините, по които биха могли да ги упражнят. Ние сме длъжни 15 дни преди изтичането на съответните срокове да проведем разяснителна компания.

– Смятате ли, че хората ще бъдат затруднени да гласуват с новия тип бюлетина и с отбелязването на преференцията, макар за европейските избори това да не е нов момент?
– Преференции имаше и при предходните избори за Европейски парламент, затова не смятам, че самата преференция би затруднила избирателите. Не считам, че и новата бюлетина ще създаде затруднения. Тя вече е публикувана като изборни книжа, както на нашата интернет страница, така и в Държавен вестник. Цел на ЦИК е да проведе разяснителна кампания за това как точно се гласува с бюлетината, за да може избирателите да бъдат информирани и да упражнят правилно своя вот.

– Може ли този вид бюлетина, с фабричните уникални номера върху всяка една, да създаде опасност от контролиран вот?
– Не, няма такава опасност. Самата бюлетина освен номера има и съответните защити. Целта на номерата и отпечатването на бюлетините в печатницата на БНБ е да не се стига до Костинброд 2.

– ЦИК гарантира ли това?
– Ние ще направим всичко възможно, доколкото това е в нашите правомощия по организация и подготовка на изборите, за да не се стига до Костинброд 2.

– БНБ ще има ли ресурса да отпечата бюлетините?
– Да, вече са проведени срещи с БНБ и няма да има никакъв проблем за отпечатване на бюлетините в срок.

– Къде ще се намират информационните табла, на които ще са изредени имената на всички кандидати в листите, за да могат хората да проверят кой номер отговаря на предпочитания от тях кандидат?
– ЦИК вече взе решение за утвърждаване на образците на указателните табели, като те ще бъдат поставени както извън избирателното помещение, така и в самата кабина за гласуване. На тези указателни табели ще бъдат изписани имената и номерата на кандидатите по листи в един и същи размер и формат на шрифт, което да гарантира равнопоставеност.

– Каква е ролята на Обществения съвет към ЦИК?
– Постъпиха 16 заявки от неправителствени организации за участие в Обществения съвет. Само една от тях – на три сдружения, свързани с протестите, не отговаряше на изискванията. Не това обаче ограничи тяхното участие, а фактът, че досега никъде не са имали свои наблюдатели на избори. Когато това условие се промени, и те ще имат възможност за участие. Общественият съвет е консултативен орган към ЦИК. В понеделник беше учредителното заседание, на което за председател бе избрана проф. Емилия Друмева. Общественият съвет обаче все още не е започнал ефективната си работа.

– След като ЦИК вече стана постоянно действащ орган, с какво ще уплътнява времето си между избори?
– ЦИК има много други дейности извън активния период за подготовка на избори. През останалото време се провеждат частични и нови избори в отделни общини и кметства, които също изискват работа на ЦИК и ОИК. Освен това с новия Изборен кодекс са възложени редица допълнителни функции на ЦИК, с които тя не само ще уплътнява времето си, но и ще бъде много по-натоварена. Сред тях например е създаването на обучително звено, което да провежда подготовка и обучение на членовете на общинските избиратели комисии и съответно на администрацията по райони. Освен това ЦИК трябва да анализира резултатите от съответните избори и въз основа на това да внесе доклад в Народното събрание за евентуални промени или препоръки, които да бъдат направени в изборното законодателство. Тоест – на ЦИК като постоянно действащ независим държавен орган са възложени по силата на закона доста други функции, които до момента не е изпълнявала, но които са насочени към осигуряването на по-прозрачен и добър изборен процес и съответно по-голямо доверие в институциите. Това изисква време и възможност за подготовка на хората, които участват в него.

Покажи още

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Вие използвате Adbocker

Моля, изключете Adblocker-а си за настоящия сайт.