Новини

Кандидатът за кмет на Враца Николай Иванов: Децата и младите хора са големият залог за доброто бъдеще на община Враца

Най-важната задача в сферата на образованието е разработване и приемане на стратегия за развитието на образованието в Община Враца. Тя трябва да е дългосрочна, съобразена с промените в нормативната база и условията на средата. Необходимо е да се постигне баланс в държавния план-прием в сътрудничество с Регионалния инспекторат по образованието във Враца.

Да се изработи обща позиция като се отчита демографския фактор и нуждите на местната икономика. В тази връзка ще сепреструктурира мрежата от професионални училища и ще се модернизира материално-техническата им база, ще има разнообразяване на професиите и професионалните направления, в които ще се предлага обучение.

Сред основните приоритети в образователната сфера е осигуряването на подкрепа за целодневната организация на учебния ден. Това ще става чрез дофинансиране на транспортните разходи за превоз на ученици до 16-годишна възраст до средищните и приемащи училища и  намаляване цената за храната в училищните столове. Това ще доведе до повишаване качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес. За подобряване на материално-техническата база в детските заведения предлагам да се определи допълнителен стандарт от 10 лв. на дете – целеви средства от местния бюджет.

Чрез създаване на достъпна среда в училищата и педагогическа и психологическа подкрепа ще продължи  образователната интеграция на деца и ученици в риск и със социални проблеми. За подкрепа на деца в социално неравностойно положение ще продължат да се заплащат изследванията за постъпване в детски ясли и градини и ще се ползват преференции при определяне на таксите за предучилищните заведения.

Смятам за особено значими някои конкретни дейности, предвидени в предизборната ми програма. Това са изграждането на системи за видеонаблюдение във всички детски и учебни заведения, на достъпна среда за деца с двигателни проблеми, създаване на мобилна група от специалисти (психолози и педагози) за подкрепа на деца в риск и използване в пълна степен на Центъра за работа с деца и младежи в риск. Ще бъде разширена Общинската програма за закрила на деца с изявени дарби, създаване и ежегодно провеждане на фестивал на ученическото творчество, продължаване и разширяване обхвата на програмата за патриотично възпитание и създаване на нови образователни модули за възпитание на  интерес към културни институции: „На кино”, „На театър”, „В музея”.

С особено внимание се отнасям към възможностите за подкрепа на висшите учебни заведения с представителства в нашия град. Ще се стремя към активен диалог с цел увеличаване приема на студенти и обучение в  нужни за местното развитие специалности. Една от първите стъпки, които ще предприема в тази посока, е съдействие за изграждане на нова учебна база на филиала на Медицински университет – София „проф.д-р Иван Митев”, в която ще бъдат вложени 10 милиона лева. Това е една от най-големите инвестиции в нашия град за последните 20 години.

Защото смятам, че децата и младите хора са големият залог за доброто бъдеще на община Враца.

Покажи още

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Вие използвате Adbocker

Моля, изключете Adblocker-а си за настоящия сайт.