Прогнози

Референдумът на 25 октомври може да се окаже нелигитимен заради очаквана ниска изибирателна активност

Гласуването на референдума ще е предимно положително, но постигнатата избирателна активност няма да преодолее законовия праг, за да бъде признат за редовен (За да е легитимен референдумът, активността трябва да е колкото на последните парламентарни избори, т.е. 3,5 млн. души. На местните избори обаче активността обикновено е около 35%, докато при парламентарните – 50-55%), това сочи актуално проучване за обществените нагласи през октомври на Института за модерна политика.

Както бе показано в предишно наше изследване (а и в изследвания на други социологически агенции) като цяло към въпроса, който е поставен на националния референдум преобладава положителното отношени. Нагласата мнозинството от заявилите желание да гласуват е да се отговори с „ДА“ на въпроса в допитването: „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?“.

Отговори: Дял в % :

1/ Да 37
2/ Не 15
3/ Не съм решил/а 13
4/ Няма да гласувам на референдума 36

Както се вижда, 52 % от респондентите възнамеряват „твърдо“ да гласуват на референдума, 13% се колебаят, а 36 % заявяват, че няма да упражнят правото си на глас. На пръв поглед това би означавало, че за първи път национален референдум ще бъде признат за валиден.

Това обаче едва ли ще се случи, тъй като практиката е показала, че в изследвания анкетираните традиционно отговарят в по-голям дял с отговори, смятани за „по-престижни“, отколкото се реализират на практика. Така че, въпреки заявената готовност за гласуване в референдума, нашата прогноза е, че действителните гласове ще се окажат по-малко от необходимото, за да бъде референдумът признат за легитимен, посочват от ИПМ.

ПАСПОРТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Национално представително за пълнолетното население на страната изследване по метода на полустандартизираното face to face интервю. Двустепенна случайно-квотна извадка. Персонално интервю реализирано в домовете на респондентите. Период на провеждане на изследването: 7-13 октомври 2015 г. Обхват: 1060 пълнолетни жители в 108 гнезда от 28–те области на страната. Методика на извадката: двустепенна гнездова, случайна, с вероятности, пропорционални на броя на жителите на населените места, които попадат в извадката. Максимално допустим размер на стохастичната грешка при 50% дялове и 95% гаранционна вероятност – 3,2 %. (1,4% при 6% дял). Възложител и изпълнител: ИМП със собствена анкетьорска мрежа.

Покажи още

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Вие използвате Adbocker

Моля, изключете Adblocker-а си за настоящия сайт.