БСП

Среща с медицинската колегия направи кандидатът за кмет на Враца, подкрепен от БСП, Николай Иванов

Среща с медицинската колегия направи кандидатът за кмет на Враца, подкрепен от БСП, Николай Иванов. Той припомни направеното в сферата на здравеопазването през изминалите четири години. “Програми за здравна профилактика на социално значими заболявания при деца и възрастни бяха наш приоритет още в началото на мандата и бяха финансирани от общинския бюджет с подкрепата на общинския съвет.

Програмите бяха насочени към здравнонеосигурени наши съграждани или хора с нисък социален статус. Извършени бяха прегледи за превенция на онкологични, белодробни, ендокринологични, кожно-венерически заболявания и заболявания на опорно-двигателния апарат”, каза Николай Иванов.

Той подчерта, че най-мащабната инвестиция през изминалите четири години е изграждането и оборудването на Лъчелечебен център към Комплексния онкологичен център. Иванов обясни, че проектът е бил финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” и е на стойност 6 270 000 лева, като съфинансирането от община Враца е над 250 000 лева. “С подкрепата на общинския бюджет се постарахме да направим инвестиции и в общинските лечебни заведения. Закупени бяха апарат за дегитализация на рентгенови филми за Специализираната болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания и интензивен инкубатор за неонатологичното отделение на врачанската болница”, заяви той.

Иванов допълни, че е било осигурено финансиране за текущите разходи на ДКЦ 1, като там бяха вложени и средства за ремонти и поддръжка. По негова информация са били разплатени задължения за над 200 000 лева, а ремонтите – за 56 000 лева. „Радвам се, че успяхме да вложим средства за подобряването на работната среда в медико-техническата лаборатория по зъбопротезиране. Оборудвани бяха нови помещения, където дейността вече се извършва в съвременни условия. В това обновяване бяха инвестирани 26 000 лева” – припомни Николай Иванов.

Кандидатът за кмет на Враца подчерта, че през изминалите четири години са били вложени средства и в здравните служби в селата. „В село Девене бе открита нова здравна служба. По предложения на кметовете са осигурявани средства за текущи ремонти на селските здравни служби. Тази политика ще продължи и през следващия мандат”, категоричен бе той.

Според Иванов община Враца трябва да продължи политиката си на подкрепа към общинското здравеопазване и към МБАЛ “Христо Ботев”. “Изключително важно през следващите години е да разработим политики за привличане и задържане на млади специалисти – магистри по медицина и по здравни грижи.

Това е важна местна политика и е от изключително значение за бъдещето на здравеопазването в града”, подчерта той. Ще е необходимо също поддържане на базите на общинските лечебни заведения и на врачанската болница.

По време на срещата бе изразено мнение, че е нужна по-голяма загриженост на държавата за състоянието и поддръжката на лечебните заведения, защото в лицето на местните представители на централната власт не се среща достатъчно разбиране. Според присъстващите трябва да бъде продължена и политиката на подкрепа на хората в тежка социална ситуация за достъп до здравни грижи. “Враца е един от малкото градове в страната, където имаме свой фонд за репродуктивно здраве, защото това е важна чисто човешка грижа, от която Общината не бива да стои настрана”, каза Иванов. Той застана категорично на позицията, че трябва да бъде запазен самостоятелният статут на всички общински лечебни заведения. По неговите думи с помощта на финансиране по Оперативна програма “Региони в растеж” ще се търси възможност да се развие проектът за Център за временно и кризисно настаняване за бездомни и скитащи хора и за увеличаване на капацитета му.

“Инж. Иванов, заедно с Вас, Общината и МБАЛ “Христо Ботев” като екип, постигнахме едни много добри резултати за привличане и задържане на млади специалисти във Враца. Голяма част от отделенията вече имат достатъчно лекари, за да работят нормално. С какво бихте се ангажирали в бъдеще в тази посока?”, попита Светозар Луканов, изпълнителен директор на МБАЛ “Христо Ботев”. Николай Иванов отговори, че Общината е подкрепила филиала на Медицинския университет за изграждане на новата им учебна база, като е предоставила безплатно сградата на бившия Химически техникум. „В цялостното обновяване на новата учебна база и общежитието ще бъдат вложени близо 20 милиона лева. Така мащабна инвестиция не само в инфраструктура, но и в образование и здравеопазване, ще бъде решаваща за следващите години. Благодаря на ръководството на Медицинския университет в София за тази инвестиция. Защото тя ще привлича млади специалисти, които след това се надявам да успеем да задържим в града, като им бъдат осигурени условия за реализация”, заключи Николай Иванов.

Покажи още

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Вие използвате Adbocker

Моля, изключете Adblocker-а си за настоящия сайт.